Poszukujemy sędziego:
Zaplanowane szkolenia

AKTUALNOŚCI >> Kurs zaawansowany na Sędziego Związkowego PZT

Miejsce i Termin Zgromadzenia
ukryj
Przewodniczący Prezydium KS PZT zwołał Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Sędziów PZT na dzień 2 grudnia 2023 r. (sobota) w Warszawie. 

Miejsce Zgromadzenia:
Biurowiec Central Tower
AS-BUD Centrum Konferencyjne
Al. Jerozolimskie 81
Sala 2, piętro 15


I termin: 12:00
II termin: 12:15
Proponowany Porządek Obrad
ukryj
Sprawy Wyborcze
ukryj
Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Sędziów PZT:
  1. Kandydatury na Członków Prezydium mają prawo zgłaszać Wojewódzkie Komisje Sędziów oraz sędziowie związkowi najpóźniej na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 22.11.2023 r.
  2. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim sędziom związkowym, za wyjątkiem tych sędziów, którzy zostali pozbawieni tych praw prawomocnym orzeczeniem władz Kolegium Sędziów lub Zarządu PZT w postępowaniu dyscyplinarnym.
  3. Zgłoszenia kandydata na Członka Prezydium dokonuje się na formularzu zgłoszenia do pobrania na niniejszej stronie.
  4. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) na adres Kolegium Sędziów (sedziowie@sedziowiepzt.pl) w terminie określonym w pkt. 1.
  5. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać program wyborczy.
  6. Prezydium na niniejszej stronie opublikuje listę zgłoszonych kandydatur wraz z programami wyborczymi najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 25.11.2023 r.
Dzisiaj jest środa, 22 maj 2024.
Statystyki sędziów