Kolegium Sędziów PZT

ul. Konduktorska 4/10
00-775 Warszawa

E-mail: sedziowie@sedziowiepzt.pl
Numer konta: Bank Pekao S.A. 61 1240 1037 1111 0011 1172 8904
Zaplanowane szkolenia

SZKOLENIA MIĘDZYNARODOWE

Międzynarodowa Federacja Tenisa (ITF) ma wyłączne prawo do nadawania międzynarodowych uprawnień sędziowskich na świecie.
ITF Level 2 School
pokaż
ukryj
ITF Level 2 School to szkolenie przeznaczone dla sędziów związkowych i stanowi pierwszy etap kariery międzynarodowej. Kurs prowadzony jest w języku angielskim przez doświadczonych sędziów Międzynarodowej Federacji Tenisa (ITF). Pozytywne ukończenie ITF Level 2 School zapewnia stopień ITF White Badge (tzw. białej blachy).

Na ITF Level 2 School może zgłosić się sędzia PZT, który posiada przynajmniej 2 lata stażu jako Sędzia Związkowy (dla sędziów aplikujących na kurs dla sędziów głównych – Chair Umpire) lub Sędzia Związkowy Naczelny (dla sędziów aplikujących na kurs dla sędziów naczelnych – Referee) oraz spełnia wymagania określone w Regulaminie Szkoleń i Oceny Pracy Sędziów PZT. W przypadku sędziów aplikujących na kurs dla szefów sędziów (Chief Umpire) należy spełnić wymagania określone dla sędziów
aplikujących na kurs dla sędziów głównych lub sędziów naczelnych. Aby zgłosić się na ITF Level 2 School niezbędna jest także rekomendacja Prezydium KS PZT.

Szkolenia Międzynarodowej Federacji Tenisa (ITF Level 2 School) są przeznaczone odpowiednio dla:

1. Sędziów głównych (Chair Umpires)
Szkolenie składa się z części teoretycznej skupiającej się na przepisach oraz procedurach i zakończonej testem egzaminacyjnym, oraz części praktycznej, na której sędziowie są oceniani podczas pracy na stołku (najczęściej na turnieju międzynarodowym z cyklu ITF Pro Circuit). Po ukończeniu kursu sędzia uzyskuje uprawnienia ITF White Badge Chair Umpire i może pracować jako sędzia główny na turniejach międzynarodowych ITF/ATP/WTA (w zależności od wymogów poszczególnych organizacji).

2. Sędziów naczelnych (Referees)
Szkolenie skupia się wokół technik pracy sędziego naczelnego, ale wymaga także szczegółowej znajomości przepisów i procedur. Po ukończeniu kursu sędzia uzyskuje uprawnienia ITF White Badge Referee i może pracować jako sędzia naczelny na turniejach międzynarodowych ITF (w zależności od wymogów).

3. Szef sędziów (Chief Umpire)
Szkolenie skupia się na procedurach i specyfice pracy szefa sędziów. Po ukończeniu kursu sędzia uzyskuje uprawnienia ITF White Badge Chief Umpire i może pracować jako szef sędziów na turniejach międzynarodowych ITF/ATP/WTA (w zależności od wymogów poszczególnych organizacji).

ITF Level 3 School
pokaż
ukryj
Szkoła ITF Level 3 School to szkolenie przeznaczone dla sędziów posiadających uprawnienia ITF White Badge i jest ostatnim etapem szkoleń międzynarodowych. Kolejne uprawnienia przyznawane są przez ITF za doświadczenie i zasługi. Kurs prowadzony jest w języku angielskim przez doświadczonych sędziów ITF, WTA i ATP. Pozytywne ukończenie ITF Level 3 School zapewnia stopień ITF Bronze Badge lub ITF Silver Badge - w zależności od modułu w jakim uczestniczy sędzia.

Na ITF Level 3 School może zgłosić się sędzia PZT, który wykaże się odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami oraz uzyska rekomendację Prezydium KS PZT. Niezbędna jest znajomość języka angielskiego.

Szkolenia Międzynarodowej Federacji Tenisa ITF Level 3 School są przeznaczone odpowiednio dla:

1. ITF White Badge Chair Umpire
Po ukończeniu kursu sędzia uzyskuje uprawnienia ITF Bronze Badge Chair Umpire.

2. ITF White Badge Referee
Po ukończeniu kursu sędzia uzyskuje uprawnienia ITF Silver Badge Referee.

2. ITF White Badge Chief Umpire
Po ukończeniu kursu sędzia uzyskuje uprawnienia ITF Silver Badge Chief Umpire.
Dzisiaj jest czwartek, 20 czerwiec 2024.

Urodziny obchodzą: Adam Szewczyk, Aleksandra Nadajewska, Anna Siegert
Statystyki sędziów