Poszukujemy sędziego:
Zaplanowane szkolenia

SĘDZIA GŁÓWNY

Sędzia głównySędzia główny, zwany niekiedy sędzią stołkowym, prowadzi poszczególne mecze podczas turnieju. Odpowiada za wszystkie podjęte decyzje dotyczące zdarzeń na korcie oraz ogłasza wynik. Sędzia główny pilnuje także aby zawodnicy, sędziowie liniowi oraz pozostałe osoby przebywające na korcie przestrzegały obowiązujących przepisów i procedur. Do zadań sędziego głównego należy również kontrola zachowania widzów podczas meczu.

Zdarza się, szczególnie w początkowej fazie turniejów niższej rangi, że sędziowie główni pracują jako sędziowie strefowi, czyli kontrolują przebieg meczów na więcej niż jednym korcie rozstrzygając wszelkie kwestie sporne. Wówczas zawodnicy sędziują sobie sami, natomiast sędzia strefowy znajdujący się przez cały czas trwania meczów w pobliżu swoich kortów, wzywany jest w sytuacjach problemowych.

Aby pracować jako sędzia główny na turniejach PZT, należy posiadać przynajmniej uprawnienia sędziego regionalnego. Sędziowie posiadający uprawnienia sędziego związkowego mogą pracować na turniejach zawodowych.


Dzisiaj jest niedziela, 28 maj 2023.
Statystyki sędziów