Poszukujemy sędziego:
Zaplanowane szkolenia

SZKOLENIA PODSTAWOWE

Kolegium Sędziów PZT ma wyłączne prawo do organizowania szkoleń sędziowskich i nadawania uprawnień sędziowskich w Polsce.
Szkolenie na Sędziego Regionalnego PZT
ukryj
Szkolenie podstawowe na Sędziego Regionalnego PZT przeznaczone jest dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z sędziowaniem. Kurs przygotowuje do pracy w roli sędziego liniowego i głównego. Osoby, które pomyślnie ukończą szkolenie mogą pracować jako sędziowie główni na turniejach ogólnopolskich i młodzieżowych turniejach międzynarodowych, a także jako sędziowie liniowi na turniejach na całym świecie.

Szkolenie w przeważającej mierze ma składa się z części teoretycznej, w ramach której kandydaci zapoznają się z przepisami gry w tenisa oraz procedurami i obowiązkami sędziów głównych oraz liniowych. Ponadto w ramach praktyki, która odbywa się na korcie przyszli sędziowie poznają podstawowe techniki pracy sędziów głównych i liniowych.

Aby wziąć udział w kursie na Sędziego Regionalnego PZT należy mieć ukończone 16 lat. Szkolenia organizowane są kilka razy w roku, najczęściej na wiosnę, w różnych częściach Polski. Czas trwania kursu wynosi trzy dni. Szczegółowe warunki organizacyjno-finansowe szkoleń sędziów PZT można znaleźć w Regulaminie Szkoleń i Oceny Pracy Sędziów PZT.
Szkolenie na Sędziego Regionalnego Naczelnego PZT
ukryj
Szkolenie na Sędziego Regionalnego Naczelnego PZT przeznaczone jest dla sędziów posiadających już uprawnienia podstawowe, którzy chcą prowadzić turnieje jako sędziowie naczelni. Kurs przygotowuje do pracy w roli sędziego naczelnego na turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Uczestnicy szkolenia w trakcie kursu poznają obowiązki sędziego naczelnego wynikające z regulaminów turniejowych PZT, a także podstawowe procedury pracy sędziów naczelnych jak prowadzenie weryfikacji, losowanie i planowanie gier. Kurs w przeważającej mierze ma charakter praktyczny i polega na zaznajomieniu uczestników z prowadzeniem turnieju za pomocą oprogramowania tpoPlanner.

Aby wziąć udział w kursie na Sędziego Regionalnego Naczelnego PZT należy posiadać uprawnienia Sędziego Regionalnego PZT i wykazać się doświadczeniem w pracy na przynajmniej trzech turniejach PZT w charakterze sędziego głównego lub strefowego. Szkolenia na Sędziego Regionalnego Naczelnego PZT organizowane są co najmniej raz w roku, najczęściej po zakończeniu sezonu letniego. Czas trwania kursu wynosi dwa dni. Szczegółowe warunki organizacyjno-finansowe szkoleń sędziów PZT można znaleźć w Regulaminie Szkoleń i Oceny Pracy Sędziów PZT.
Dzisiaj jest środa, 22 maj 2024.
Statystyki sędziów