Kolegium Sędziów PZT

ul. Konduktorska 4/10
00-775 Warszawa

E-mail: sedziowie@sedziowiepzt.pl
Numer konta: Bank Pekao S.A. 61 1240 1037 1111 0011 1172 8904
Zaplanowane szkolenia

SZKOLENIA ZAAWANSOWANE

Kolegium Sędziów ma wyłączne prawo do organizowania szkoleń sędziowskich i nadawania uprawnień sędziowskich w Polsce.
Szkolenie na Sędziego Związkowego
ukryj
Szkolenie na Sędziego Związkowego przeznaczone jest dla sędziów regionalnych, którzy mają już doświadczenie pracy w charakterze sędziego głównego na turniejach klasyfikacyjnych PZT, Mistrzostwach Polski w kategoriach młodzieżowych i/lub młodzieżowych turniejach międzynarodowych. Kurs przygotowuje do pracy w roli sędziego głównego na Mistrzostwach Polski i turniejach międzynarodowych. Stopień Sędziego Związkowego zapewnia pozytywne ukończenie kursu zorganizowanego przez Kolegium Sędziów PZT.

Podczas Szkolenia na Sędziego Związkowego uczestnicy poznają zaawansowane techniki sędziowania na stołku oraz pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą procedur i interpretacji przepisów. Szkolenie składa się z dwudniowej części teoretycznej zakończonej testem egzaminacyjnym oraz praktyki - najczęściej podczas Mistrzostw Polski lub młodzieżowego turnieju międzynarodowego. W Szkoleniu na Sędziego Związkowego mogą brać udział osoby, które posiadają minimum 2 lata stażu sędziowskiego oraz spełniają wymagania określone w Regulaminie Szkoleń i Oceny Pracy Sędziów PZT.

Kurs na Sędziego Związkowego organizowany jest zazwyczaj raz do roku w jednym z dużych ośrodków tenisowych w Polsce. Czas trwania kursu wynosi 3 dni. Szczegółowe warunki organizacyjno-finansowe szkoleń sędziów PZT można znaleźć w Regulaminie Szkoleń i Oceny Pracy Sędziów PZT.
Szkolenie na Sędziego Związkowego Naczelnego
ukryj
Szkolenie na Sędziego Związkowego Naczelnego przeznaczone jest dla sędziów regionalnych, którzy mają już doświadczenie pracy w charakterze sędziego naczelnego na turniejach klasyfikacyjnych PZT. Kurs przygotowuje do pracy w roli sędziego naczelnego na turniejach ogólnopolskich, Mistrzostwach Polski i młodzieżowych turniejach międzynarodowych. Stopień Sędziego Związkowego Naczelnego zapewnia pozytywne ukończenie kursu zorganizowanego przez Kolegium Sędziów PZT.

Podczas Szkolenia na Sędziego Związkowego uczestnicy poznają wnikliwie procedury i specyfikę pracy sędziego naczelnego. Szkolenie składa się z części teoretycznej zakończonej testem egzaminacyjnym oraz praktyki. W Szkoleniu na Sędziego Związkowego Naczelnego mogą brać udział osoby, które ukończyły 21 lat, posiadają minimum 2 lata stażu sędziowskiego oraz spełniają wymagania określone w Regulaminie Szkoleń i Oceny Pracy Sędziów PZT.

Kurs na Sędziego Związkowego organizowany jest zazwyczaj raz do roku. Czas trwania kursu wynosi trzy dni. Szczegółowe warunki organizacyjno-finansowe szkoleń sędziów PZT można znaleźć w Regulaminie Szkoleń i Oceny Pracy Sędziów PZT.
Dzisiaj jest czwartek, 20 czerwiec 2024.

Urodziny obchodzą: Adam Szewczyk, Aleksandra Nadajewska, Anna Siegert
Statystyki sędziów