Poszukujemy sędziego:
Zaplanowane szkolenia

SĘDZIA NACZELNY

Sędzia naczelnySędzia naczelny jest osobą odpowiedzialną za sprawne przeprowadzenie turnieju, zgodnie z przepisami gry w tenisa i regulaminami właściwymi dla danych rozgrywek. Do zadań sędziego naczelnego należy między innymi przeprowadzenie losowania, przygotowanie planów gier i koordynowanie pracy pozostałych sędziów. Sędzia naczelny posiada także ostateczny autorytet w zakresie interpretacji przepisów. W sytuacji gdy zawodnik nie zgadza się z decyzją odnośnie przepisów wydaną przez sędziego głównego, może poprosić o wezwanie na kort sędziego naczelnego, w celu wydania ostatecznej decyzji.

Aby pracować jako sędzia naczelny na turniejach PZT należy posiadać uprawnienia w tej kategorii. Uprawnienia sędziego regionalnego pozwalają na prowadzenie turniejów wojewódzkich w swoim województwie. Aby prowadzić turnieje ogólnopolskie i Mistrzostwa Polski wymagane są uprawnienia sędziego związkowego. Prowadzenie turniejów turniejów międzynarodowych wymaga posiadania uprawnień sędziego międzynarodowego.
Dzisiaj jest środa, 22 maj 2024.
Statystyki sędziów