Poszukujemy sędziego:
Zaplanowane szkolenia

AKTUALNOŚCI >> Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Zarząd Polskiego Związku Tenisowego uchwałą z dnia 20 kwietnia br. przyjął wniosek Prezydium Kolegium Sędziów o waloryzację stawek ekwiwalentu sędziowskiego oraz kwotowe podniesienie stawek na niektórych turniejach. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem, od sezonu letniego 2022 sędziowie główni na Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn otrzymają takie samo wynagrodzenie jak na turniejach zawodowych ITF z pulą nagród 15 000 USD. ponadto zrównane zostały stawki sędziów głównych na młodzieżowych turniejach mistrzowskich oraz imprezach międzynarodowych w tych kategoriach wiekowych, jak również sędziów naczelnych na turniejach rangi OTK i WTK. W przypadku tych ostatnich wysokość wynagrodzenia została uzależniona od stopnia posiadanych uprawnień.

Na spotkaniach Superligi sędziowie główni otrzymają wynagrodzenie wyższe niż przedstawione w formularzu desygnacji, zbliżone do stawek obowiązujących na imprezach rangi ATP Challenger.

Dodatkowo, ze względu na obserwowaną wysoką zmienność kursu dolara w nowym Regulaminie Finansowym PZT zostanie zastrzeżone, że wynagrodzenie sędziów desygnowanych na turnieje międzynarodowe nie może wynosić mniej niż minimum określone przez ITF, zgodnie z kursem NBP z pierwszego poniedziałku turniejowego.
Dzisiaj jest niedziela, 21 kwiecień 2024.

Urodziny obchodzą: Marta Nadajewska
Statystyki sędziów