Kolegium Sędziów PZT

ul. Konduktorska 4/10
00-775 Warszawa

E-mail: sedziowie@sedziowiepzt.pl
Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Zaplanowane szkolenia

AKTUALNOŚCI >> Walne Zgromadzenie Sędziów PZT

Uchwałą Zarządu PZT z dnia 18 lutego 2021 r. wprowadzono zmiany do Regulaminu Kolegium Sędziów PZT, które określiły kadencję Przewodniczącego Prezydium oraz wprowadziły nowy tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia Kolegium Sędziów PZT oraz wyboru Prezydium.

Jednocześnie kadencja organów Kolegium Sędziów PZT wybranych w roku 2019 została przedłużona nie dłużej niż do 30 września 2021 r., zgodnie z przepisami określonymi w art. 15zzzc ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568).
Dzisiaj jest środa, 01 grudzień 2021.
Statystyki sędziów